header

Den 1 september 2012 släpptes boken "Hökberg - en berättelse i ord och bild",
skriven av Karin Green. Hökberg - eller Okbjär - ligger ett par mil nordväst om Mora,
och har varit fäbodställe för flera byar runt Mora på den tiden man gick med sin häst
och 'trilla',sina kor och andra djur från hembyn till fäboden på somrarna. Numera är namnet Hökberg också känt som Vasaloppets näst sista kontrollstation.

Boken är en uttömmande beskrivning av Hökberg med dess gårdar och folk, dess
historia och nutid. Den bygger på mängder av intervjuer med Hökbergsfolk och andra
med anknytning till fäboden, föutom all annan research via böcker, arkiv, myndigheter
och experter på olika områden - t.ex. släktforskning. Författaren har scannat in en mängd fotografier med Hökbergsanknytning. Nästan 1700 bilder på en DVD följer med boken.


Pris 300 kronor

Kontakta Karin Green via Mail eller
Telefon 073-6575380

Bokens framsida